U 6. mjesecu 2013. godine dijagnosticiran mi je melanom. Imala sam niz operacija, potom zračenje. S obzirom na to da 2013. moja okologinja dr. Maja Banjin nije locirala udaljene metastaze, indicirana mi je terapija PEG interferon alfa 2b.

Susret sa dijagnozom bio je pretežak. Još teža je bila spoznaja da indicirani lijek nije bio na takozvanoj A listi lijekova Fonda solidarnosti, odnosno da mi za taj lijek za narednih pet godina treba najmanje 300.000 konvertibilnih maraka (150.000 eura). Sav teret je pao na moje roditelje. Ipak, uz pomoć familije, prijatelja, gospodarstvenika, organiziranja humanitarnih utakmica, koncerata… Uspjeli smo finansirati liječenje kroz 2,5 godine.

Na žalost, 2016. godine pojavile su mi se metastaze na plućima. Bolna istina da imam karcinom IV stadija, ali I saznanje da je nastavak liječenja moguć jedino inovativnom imuno-terapijom Ipilimumab – Nivolumab, koja također nije na A listi Fonda, a koja je znatno skuplja od Interferona.

Novca više nije bilo, a troškovi su već prerasli nekoliko stotina tisuća eura. Teško mi je bilo pomiriti se s činjenicom da ću izgubiti život zbog skupoće lijeka I činjenice da tu terapiju ne pokriva zdravstveno osiguranje, koje smo plaćali cijeli život.

Još teže mi je bilo što sam imala osjećaj da pacijente oboljele od metastatskog melanoma smatraju manje vrijednima, možda čak otpisanima, građanima drugog reda, pa za njih nema lijekova na A listi Fonda solidarnosti.

Ipak, i tada, kao i od samog početka bolesti, svijetla tačka bili su mi liječnici, posebno moja onkologinja dr. Maja Banjin, premda se i sama našla pred zidom, nemoćna da pomogne. Osim svoga znanja i medicinske etike, drugo mi nije mogla pružiti. Jedina nada su bile kliničke studije u zemljama EU.

Čudo se desilo, upravo zahvaljujući dr. Banjin. Njenim zalaganjem kroz regionalnu suradnju, uspjela sam dobiti i započeti kliničku studiju u njemačkom Tübingenu, kroz koju i danas prolazim. Pravila studije su stroga, znam da sam pokusni kunić i da iz studije mogu biti izbačena svakog trena, da su troškovi prijevoza i boravka u Njemačkoj veliki, ali to je jedina mogućnost, jedina šansa. Ono što je bitno je da je lijek djelovao, pa je stanje na plućima stabilno.

Nadam se da će pacijenti oboljeli od metastatskog melanoma naići na razumijevanje u Federaciji BiH i da će dugogodišnja greška u vidu neuvrštavanja neophodnih, spasonosnih lijekova na A listu Fonda solidarnosti, konačno biti otklonjena.