Dermoskopija je neinvazivna dijagnostička metodau dermatovenerologiji koja podrazumijeva pregled promjene ručnim, eng. “hand-held”,  dermoskopom ili digitalnim imaging sistemom.

Dermoskopijom se analiziraju specifične morfološke strukture koje se ne vide kliničkim pregledom osnosno «golim okom» te stoga dermoskopija povezuje klinički pregled i dermatopatologiju.

Glavna je funkcija dermoskopije diferencijacija pigmentnih promjena na melanocitne i nemelanocitne promjene te diferencijacija unutar tih skupina. Bitna je diferencijacija melanoma od
drugih melanocitnih i nemelanocitnih promjena, rana dijagnoza melanoma i amelanotičnog melanoma.

Sekvencijsko digitalnodermoskopsko monitoriranje kliničkih i dermoskopksih slika uključuje dugotrajni (long-term) ikratkotrajni (short-term) monitoring.
Time se omogućuje prava potpora i temeljna tehnika u dijagnozi pigmentnih promjena.